Park Hilarisch, ja!

De waarheid. Verdraaid lekker!

Het allerfijnst, vind ik: fotografie met een mogelijk verhaaltje erin. Net niet kloppend met de werkelijkheid. Portretjes van de suggestie. Of zie ik dat alleen?